PROJEKT BADAWCZY
WOUND EXPERT

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO​

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poprosić Państwa o włączenie się w projekt badawczy „System oceny ran pooperacyjnych pod kątem ryzyka zakażenia miejsca operowanego i innych zaburzeń gojenia przy wykorzystaniu algorytmów nauczania maszynowego”, który ma na celu opracowanie metody wczesnego rozpoznanawania zakażeń ran pooperacyjnych na podstawie wywiadów medycznych oraz zdjęć ran. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestnictwo w projekcie polega na zbieraniu informacji o stanie klinicznym pacjentów z raną pooperacyjną, o stanie ich rany oraz wykonywaniu zdjęć rany na różnych etapach leczenia.

Co celów pozyskiwania powyższych danych będzie wykorzystywana aplikacja telemedyczna iWound (www.iwound.pl), a prowadzącycm projekt badawczy jest Wound Expert sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwa udziałowi w projekcie uda się opracować metodę unikania zakażeń ran pooperacyjnych, co jest obecnie istotnym problem społecznym.

Aby zgłosić udział w projekcie w charakterze badacza prosimy o wypełnienie poniższego formularza :

  Imię: *

  Nazwisko: *

  Tytuł naukowy: *

  Jestem: *

  Numer PWZ: *

  Adres email: *

  Numer telefonu:

  * Pola obowiązkowe

  Do pobrania:

  Informacja
  badacz

  DLA PACJENTÓW​

  Szanowny Pacjencie!

  Chcielibyśmy poprosić Panią/Pana o zgodę na udział w projekcie badawczym „System oceny ran pooperacyjnych pod kątem ryzyka zakażenia miejsca operowanego i innych zaburzeń gojenia przy wykorzystaniu algorytmów nauczania maszynowego.” . Projekt ma na celu opracowanie metody wczesnego rozpoznanawania zakażeń ran pooperacyjnych na podstawie wywiadów medycznych oraz zdjęć ran i uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi uciążliwościami, ani zmianami w prowadzeniu terapii rany. Może natomiast wpłynąć na poprawę gojenia rany poprzez częsty kontakt specjalistów z Państwa przypadkiem. Do celów naukowych zbierane są wyłącznie anonimowe informacje o Państwa stanie klinicznym, stanie rany oraz zdjęcia rany.

  Zbierane dane osobowe, w tym numer PESEL będą służyć wyłacznie jednoznacznej identyfikacji rekordów (wpisów) w tworzonej bazie danych celem uniknięcia duplikatów oraz określeniu wieku i płci uczestnika badania. Dane te nie będą udostępniane nikomu poza lekarzem lub pielęgniarką prowadzącą Państwa przypadek.

  Ochrona i bezpieczeństwo danych jest naszym priorytetem i podstawową wartością.

  Dane uzyskiwane od Państwa będą przetwarzane przy pomocy aplikacji telemedycznej iWound
  (www.iwound.pl), a prowadzącym projekt badawczy jest Wound Expert sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki.

  W każdym momencie macie Państwo prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, do wglądu w zebrane dane, oraz do żądania ostatecznego usunięcia Państwa danych z bazy danych. prokektu. W tym celu prosimy o kontakt na adres email: info@woundexpert.pl
  Mamy nadzieję, że dzięki Państwa udziałowi w projekcie uda się opracować metodę unikania zakażeń ran pooperacyjnych, co jest obecnie istotnym problem społecznym.

  Aby zgłosić udział w projekcie w charakterze pacjenta prosimy o wypełnienie poniższego formularza :

   Imię: *

   Nazwisko: *

   PESEL: *

   Adres email: *

   Numer telefonu:

   * Pola obowiązkowe

   Do pobrania:

   Informacja
   pacjent